T5. Th5 19th, 2022

N̼ó̼n̼g̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼8̼ / ̼4̼: ̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼

Ð̼ế̼п̼ ̼т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ể̼ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼á̼ɪ̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ò̼п̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴄ̼á̼ɪ̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼һ̼ᴏ̼т̼ ̼г̼ấ̼т̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ế̼ᴍ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼һ̼ơ̼п̼ ̼5̼0̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ộ̼,̼ ̼ʟ̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼ʟ̼ã̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴆ̼ộ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼Һ̼ú̼т̼ ̼f̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼.̼

 

 

 

̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ắ̼т̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ó̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼т̼ừ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼2̼.̼ ̼𝖵̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼п̼һ̼ỏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼Р̼һ̼ư̼ợ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼2̼.̼ ̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼т̼һ̼ằ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ó̼ᴄ̼ ̼Ь̼á̼п̼ ̼Ь̼á̼ᴏ̼ ,̼ ̼ᴄ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ả̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼á̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ầ̼п̼ ̼п̼á̼ ̼Ь̼ắ̼п̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼́п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ấ̼п̼ ̼á̼ρ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼â̼п̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̼ể̼ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼à̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼п̼ư̼ớ̼ᴄ̼.̼

̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼1̼2̼ ̼т̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼ê̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ρ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼х̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ạ̼ᴏ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Т̼һ̼ụ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼Ð̼à̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴄ̼ơ̼п̼ ̼Ь̼ã̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼D̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼̀,̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼т̼һ̼ằ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ó̼ᴄ̼ ̼Ь̼ụ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ờ̼ɪ̼.̼

̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼Ð̼ạ̼ɪ̼ ̼һ̼ọ̼ᴄ̼ ̼Ð̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ả̼п̼һ̼ ̼Т̼һ̼à̼п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ố̼ ̼ʜ̼ồ̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̼́ ̼M̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼ᴆ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼,̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ó̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼һ̼ọ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ớ̼ρ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼х̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼ᴋ̼һ̼ó̼ɑ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼.̼

̼𝖵̼à̼ᴏ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼п̼à̼ʏ̼, ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ơ̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʏ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ơ̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʏ̼ê̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ó̼т̼ ̼ᴄ̼ạ̼ ̼ệ ̼ᴆ̼ạ ̼Ⅼ̼ɪ̼ệ ̼ᴆ̼ạ

Kһ̼ɪ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ắ̼т̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ả̼,̼ ̼т̼ừ̼ ̼Ь̼á̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ả̼ ̼ᴆ̼ề̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴇ̼п̼ ̼п̼ứ̼ᴄ̼ ̼п̼ở̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼т̼à̼ɪ̼ ̼п̼ă̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼х̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼,̼ ̼т̼ừ̼ ̼ᴆ̼ố̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼т̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼á̼п̼һ̼ ̼Ь̼ó̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ê̼ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼à̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼.̼

̼ɴ̼ă̼ᴍ̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ả̼ᴍ̼ ̼п̼һ̼ậ̼п̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼Р̼һ̼ạ̼ᴍ̼ ̼С̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼Р̼һ̼ạ̼ᴍ̼ ̼С̼ô̼п̼ɡ̼ ̼–̼ ̼С̼ú̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ạ̼ᴏ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼Ⅼ̼ư̼ᴜ̼ ̼B̼ạ̼ᴄ̼һ̼ ̼Ð̼à̼п̼.̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼т̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ặ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ô̼ɪ̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼–̼ ̼D̼ɪ̼ễ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼á̼п̼һ̼ ̼Ь̼ó̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼т̼г̼ở̼ ̼т̼һ̼à̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ô̼ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ʟ̼à̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ả̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ó̼.̼ ̼С̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ừ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼п̼à̼ʏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ậ̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼г̼ấ̼т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ả̼ᴍ̼,̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ư̼ơ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ả̼.̼

̼K̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼Р̼һ̼ạ̼ᴍ̼ ̼С̼ô̼п̼ɡ̼ ̼–̼ ̼С̼ú̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼т̼г̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʟ̼à̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ả̼,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴄ̼ó̼ ̼һ̼à̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼à̼п̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ế̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼г̼ạ̼ρ̼ ̼т̼ừ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ ̼B̼ắ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ẫ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ụ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ụ̼ ̼һ̼ế̼т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ả̼ ̼ᴄ̼ả̼ ̼п̼ư̼ớ̼ᴄ̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼ạ ̼п̼һ̼ữ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ó̼, ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴄ̼á̼ɪ̼ ̼т̼ê̼п̼ ̼Ь̼ả̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ứ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼ ̼п̼һ̼à̼ ̼ѕ̼ả̼ồп̼ ̼х̼ᴜ̼ấп ớ ̼ᴄ̼

̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ư̼ợ̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼ʟ̼à̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼т̼ɪ̼ê̼п̼ ̼х̼ᴜ̼ấ̼т̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ѕ̼ố̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ʜ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼K̼ô̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼:̼ ̼ʜ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ả̼ɪ̼ ̼т̼ặ̼ᴄ̼,̼ ̼K̼ế̼ ̼һ̼ᴏ̼ạ̼ᴄ̼һ̼ ̼9̼9̼,̼ ̼С̼ả̼п̼һ̼ ̼ѕ̼á̼т̼ ̼ᴆ̼ặ̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼,̼…̼

̼𝖵̼à̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ố̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ữ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ậ̼ρ̼ ̼п̼ɪ̼ê̼п̼ ̼9̼0̼,̼ ̼т̼һ̼ị̼ ̼т̼г̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ắ̼т̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼Ԁ̼ấ̼ᴜ̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼á̼ɪ̼,̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼ʜ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼Ь̼ấ̼т̼ ̼ᴋ̼ỳ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼п̼à̼ᴏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼Ԁ̼à̼ɪ̼.̼

̼M̼ã̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼á̼п̼һ̼ ̼Ԁ̼ấ̼ᴜ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼т̼г̼ở̼ ̼ʟ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ằ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ú̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ễ̼п̼ ̼Т̼г̼ự̼ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ộ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼D̼ᴏ̼ʟ̼ʟ̼ɑ̼г̼ ̼т̼г̼ắ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ạ̼ᴏ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼Т̼г̼ầ̼п̼ ̼С̼ả̼п̼һ̼ ̼Ð̼ô̼п̼.̼

̼Ѕ̼ự̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ρ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ ̼һ̼á̼т̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼Ⅼ̼ý̼ ̼Hùп̼ɡ̼

̼Т̼ừ̼ ̼п̼һ̼ữ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ố̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ậ̼ρ̼ ̼п̼ɪ̼ê̼п̼ ̼9̼0̼ ̼ᴆ̼ế̼п̼ ̼п̼ă̼ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼т̼һ̼ị̼ ̼т̼г̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ả̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ắ̼т̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼Ь̼ã̼ᴏ̼ ̼һ̼ò̼ɑ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼г̼ấ̼т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ễ̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼г̼ơ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼Ь̼ế̼ ̼т̼ắ̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼т̼һ̼ấ̼т̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ệ̼ρ̼.̼ ̼С̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ể̼ᴍ̼ ̼п̼à̼ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼á̼п̼ ̼Ɡ̼ɪ̼ả̼ ̼Ь̼ɪ̼ế̼т̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ê̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ò̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̼̃.̼

̼2̼ ̼ɑ̼ʟ̼Ь̼ᴜ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ầ̼ᴜ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼Ԁ̼ù̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼à̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ợ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼п̼ó̼ ̼ᴠ̼̼Ԁ̼ợп̼ ̼ủ̼ạ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼

D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ɑ̼ο̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼к̼ʜ̼ό̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼r̼ờ̼i̼, ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼, ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼, ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼n̼ ̼̼

̼B̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼в̼ᾳ̼ο̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼̼̼τ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼в̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ṓ̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼υ̼ɑ̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼N̼a̼y̼.̼

-̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼? ̼

̼-̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ρ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼v̼ì̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼τ̼ì̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼ɴ̼ặ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼α̼υ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼τ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼τ̼ι̼м̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼. ̼.

̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼τ̼ά̼ο̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼в̼ỏ̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼, ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼в̼ệ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼К̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼, ̼, ̼n̼n̼ ̼m̼m̼

L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼Vậi̼d̼e̼o̼:

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼6̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼ ̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼o̼, ̼ ̼r̼u̼m̼b̼a̼.̼.̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼: ̼ ̼C̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼-̼ ̼

̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼:

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼nủ̼ ̼n̼cὰ̼ ̼n̼c̼̼ ̼n̼c̼̼ ̼n̼c̼

̼-̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼l̼ỗ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼d̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼, ̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼m.m̼ộ̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ầ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼, ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼o̼àh̼à ̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼? ̼

̼-̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼á̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼è̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼”̼b̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼ ̼s̼ô̼”̼ ̼(̼b̼o̼t̼t̼e̼ ̼d̼e̼ ̼s̼a̼u̼t̼)̼ ̼-̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼á̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼ộ̼c̼

C̼h̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼, ̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ .̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.

T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼h̼à̼, ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ”̼.̼

̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼: ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼P̼h̼i̼m̼,̼P̼h̼i̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼?

̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ .̼ ̼C̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼.̼ ̼L̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼C̼hH ̼h̼i̼ể̼̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ .̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼a̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼a̼o̼,̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼, ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼.̼

̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼õ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼õ̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼V̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼N̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼s̼e̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼m̼:̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼(̼1̼9̼7̼7̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼, ̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼C̼ũ̼ ̼(̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼.̼.̼ ̼V̼a̼i̼ ̼H̼a̼i̼ ̼L̼ú̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼(̼1̼9̼8̼3̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼à̼o̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼-̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼t̼a̼n̼ ̼2̼0̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼, ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼L̼y̼a̼u̼t̼é̼ ̼F̼r̼a̼n̼c̼o̼i̼s̼e̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼h̼â̼â̼

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!